----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Grande prémio de arte contempporânea > Grand prize for contemporary art
Gran premio de arte contemporáneo > Grand prix de l'art contemporain
Fundação Extéril 2008
1º Prémio > 1er Premio > 1st Prize > 1er Prix
Francisco Sanz Gavilan
8
Técnica mixta sobre aluminio
100 x 50 cm
2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------