----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Grande prémio de arte contempporânea > Grand prize for contemporary art
Gran premio de arte contemporáneo > Grand prix de l'art contemporain
Fundação Extéril 2008
1º Prémio > 1er Premio > 1st Prize > 1er Prix
 
Xavier Roldán García
Colaboradores nº 1
Impresión digital montada en metraquilato
100 x 70 cm
Edición 2 + prueba de artista
2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------